Openbare bijeenkomst op 20 november 2019

  • -

Openbare bijeenkomst op 20 november 2019

Category : Nieuws

Uitnodiging voor de Openbare Leden bijeenkomst van Energie Coöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) op woensdag 20 november  2019 in het MFC De Driuwpôlle.
Op deze bijeenkomst rapporteert het bestuur van EDW de stand van zaken tot nu toe in 2019 en wat de verdere plannen zijn.
Tevens maakt Coöperatie Sinnich Wâldsein (CSW) van de gelegenheid gebruik om ook de stand van zaken te rapporteren.

Zaal open 19.30 uur
Aanvang bijeenkomst 20.00 uur
De voorlopige agenda is:
– Opening
– Waar is EDW mee bezig, meerjarenplan 2019-2021
– Tussenbalans financiën
– Zonnepanelen op daken van bedrijven
– Gebruik IR-camera
– Stand van zaken CSW
– Teruggave energiebelasting CSW
– Mobiliteit in Woudsend
Deze bijeenkomst staat open voor alle belangstellenden dus neem gerust uw buren en bekenden mee..
In de week voorafgaande aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie.
Noteer woensdag 20 november 2019 in uw agenda.