Over Energie van Ons

Energie van Ons (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) is de eigen coöperatieve energieleverancier voor het Noorden. Wij leveren duurzaam opgewekte stroom en CO2- gecompenseerd gas tegen aantrekkelijke tarieven. Onze passie is een duurzame toekomst voor iedereen!

Noordelijk
Energie van Ons is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en versnellen. Om op die manier de transitie naar een duurzamere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk te maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd. Onze leden zijn de drie provinciale koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Elke koepelcoöperatie vertegenwoordigt weer alle initiatieven uit de desbetreffende provincie. Dus Energie van Ons is eigenlijk een soort coöperatie voor coöperaties.

Lokaal
Energie van Ons gelooft dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dichtbij de mensen en vanuit eigen betrokkenheid. Wij zijn niet opgericht om zelf winst te maken, maar zijn een coöperatie speciaal voor en door lokale duurzaamheidsinitiatieven. Winsten vloeien bij ons niet weg naar anonieme aandeelhouders, maar blijven lokaal behouden. Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid en meer middelen voor de eigen regio. Zo zorgen we samen voor een duurzaam en bloeiend Noorden!

Duurzaam
Energie van Ons gaat voor een duurzame toekomst, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. In Nederland is er op dit moment nog te weinig opwekking van duurzame energie, terwijl fossiele brandstoffen schaarser worden, ons afhankelijk van het buitenland maken, en vervuilend en de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering zijn. Daarom willen wij de productie van duurzame energie op lokale schaal bevorderen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of groter via een dorpsmolen of zonneweide. Zo nemen we onze energievoorziening weer in eigen hand!