Wind energie

Leven van de wind in Woudsend?

De enige windturbine in het werkgebied van EDW is 15 jaar oud en gaat nog wel een aantal jaren mee.Vervanging ter plaatse of op een andere locatie in het werkgebied is niet aan de orde. De jaarproductie bedraagt ca. 750.000 kWh.

Ook nieuwe locaties voor windturbines zijn rond Woudsend niet te realiseren. Er zijn geen initiatieven genomen in het kader van het project Fryslân Foar de Wyn. Projecten hadden voor 1 mei 2014 ingediend moeten zijn. Alleen de provincie is bevoegd voor vergunningverlening aan nieuwe projecten en die zijn in de gemeente SWF beperkt tot drie locaties rond Hiddum/Houw, Beabuorren en langs de A7.

Maar windenergie moet een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming leveren. Daarom gaan we ons wel oriënteren op de investeringsmogelijkheden elders; voor EDW en voor onze leden. Uw spaargeld levert in een windproject een aardig rendement op. Zo rond de 5-7% is heel gebruikelijk en er zijn bovendien soms interessante fiscale voordelen te behalen. Onderzocht zal worden of EDW als coöperatie in een project kan deelnemen met bijdragen van haar achterban. Dan komt een deel van het rendement ten goede aan duurzame projecten in het werkgebied van EDW. Een van de mogelijkheden zal het windpark Fryslân in het IJsselmeer zijn.

Investeren, beleggen, participeren in Friese windprojecten

De uitbreiding van windenergie in Friesland ligt al een aantal jaren zo goed als stil. De mogelijkheden voor participatie in nieuwe Friese projecten zijn voorlopig zeer beperkt of afwezig. Alles hangt af van de provinciale beslissing (17 december beslist PS) die over de verhouding tussen nieuwe projecten op land en in het IJsselmeer. Totaal moet eind 2020 een vermogen van 530,5 MW in bedrijf zijn (nu 160 MW). Meer in Friesch Dagblad. De landprojecten betreffen vooral “sanerings- en opschalingsclusters” waarbij oude kleine turbines vervangen worden door grotere turbines. In het IJsselmeer en langs de Afsluitdijk zijn grote windparken in het water gepland.

Groepstitelfoto-tekst

Fryslân Foar de Wyn
Friese windprojecten op land worden momenteel gecoördineerd in het project Fryslân foar de Wyn. De commissie Winsemius heeft onderzocht hoe kansrijk deze projecten zijn. Veel projecten zullen vormen van financiële participatie gaan aanbieden. Op deze kaart staan de details van alle projecten.
Lees hier een informatief, maar kritisch commentaar op de plannen voor het opschalingscluster windpark A7 bij de Kop Afsluitdijk.

Windpark Fryslân
De windprojecten op land zijn een alternatief voor het Windpark Fryslân (250-400 MW) in het IJsselmeer. Dit particuliere project zal participatiemogelijkheden voor alle burgers in Friesland bieden. De kans van slagen van het project lijkt groot maar de realisering zal zeker nog enige jaren (4-6?) in beslag nemen. Energiebedrijf Eneco werkt aan een windpark langs de Afsluitdijk.

Windmolencoöperaties / dorpsmolens
Noordenwind is een provinciale coöperatie met acht kleine molens en een aandeel in windpark A7 bij de Kop van de Afsluitdijk. Lidmaatschap kost een tientje, participatie mogelijk vanaf € 50,- . rente 5%, leningen worden binnen 10 jaar terugbetaald.

Een overzicht van alle Friese windmolencoöperaties en dorpsmolens vindt u bij de landelijke organisatie Hier Opgewekt. Informeer bij deze plaatselijke organisaties over de participatiemogelijkheden.

 

Participatie elders in Nederland

Windmolencoöperaties
Zeeuwind is een Zeeuwse windmolencoöperatie met 1.700 leden en heeft diverse windparken in bedrijf en in ontwikkeling.
Deelname vanaf € 100,- , ca. 4% fiscaal neutrale rente, lidmaatschap een tientje.
Zeeuwind werkt momenteel samen met coöperatie Deltawind op Goeree-Overflakkee aan de realisatie van windpark Krammer (35 turbines, ca. 100 MW). Investerende leden van Deltawind moeten op Goeree wonen.

De Windvogel is een windmolenvereniging gevestigd in Gouda en heeft zes turbines in bedrijf.

Kennemerwind is een Noord-Hollandse windvereniging met diverse turbines en een windpark.

Meerwind is een vrij kleine windmolencoöperatie in de Wieringermeer en heeft sinds 2013 twee turbines van elk 2,3 MW in gebruik.

Windpark Hazeldonk in Breda, er waren op 2 november nog 1967 obligaties van € 500,- beschikbaar voor een windpark van drie turbines. Er wordt 6% rente gegeven die samen met een deel van de inleg iedere vijf jaar wordt uitgekeerd. Looptijd 15 jaar.

Eneco verkoopt 400.000 obligaties van € 25,- per stuk voor de financiering van windpark De Beemden in Brabant (15 turbines). Minimale deelname € 25,- , maximaal € 2.500,- per persoon, rente 2,5 – 3,5% , looptijd 5 jaar maar tussentijds verkopen kan ook. De rente is afhankelijk van het windaanbod (“windkrachtkorting”) zoals dat wordt gemeten door het KNMI. Hoe hoger het windaanbod hoe hoger de rente. Volgens het CBS (dat meet de wind aan de hand van de producties van windturbines) heeft het windaanbod al jaren een dalende lijn:

Windaanbod per jaar met trendlijn. Bron CBS.Windexen1988-2014

(het meerjaren gemiddelde 1996-2005 is 100%).

Meewind beleggingsfonds organiseert beleggingen in o.a. twee Belgische windparken op zee.

Bij De Windcentrale kunt u zogenaamde “winddelen” kopen, een stukje van een windmolen, vanaf € 200,- . Het rendement (meer dan 3% ?) is ongewis en speculeert volledig op de stijging van de stroomprijs voor huishoudens terwijl de verwachting is dat die gaat dalen. Het gaat alleen om deelnemingen in tweedehands molens. Uw investering helpt geen nieuw windvermogen op gang. De opbrengst van de winddelen wordt verrekend met uw stroomrekening en daartoe moet men klant zijn of worden van Greenchoice. Als u later over zou willen stappen naar een andere leverancier moet u eerst de winddelen verkopen. Vereniging Eigen Huis is wegens te weinig belangstelling gestopt met de verkoop van winddelen aan haar leden.

Erg nieuw is het beleggingsplatform Duurzaam Investeren. Hier kunt u on-line uit verschillende projecten kiezen. Nu alleen nog voor projecten van financierder/belegger/ ontwikkelaar Yard Energy, maar later ook van anderen, aldus de CEO Aparicio Torres bij nieuwsdienst Energeia. De geboden rente / rendement is 5-6% . Fiscale voordelen spelen een belangrijke rol. Voor een windpark in Vlaardingen werd volgens het fonds 380.000 Euro ingezameld.

Bureau Berenschot heeft een document samengesteld over de verschillende participatievarianten.