Duurzame energie opwekken

Zon, wind, biogas en aardwarmte in Woudsend e.o.

De jaarproductie van zonnepanelen, windturbine en zonneboilers in het werkgebied van EDW bedraagt ca. 950.000 kWh per jaar. Dat is goed voor 38% van het huishoudelijk stroomverbruik. Honderd procent dekking is mogelijk met een extra windmolen van ca. 600 kW, of met 6.500 extra zonnepanelen (ca. 10.000 m2).

Bonus 33/300 op 40 meter ashoogte, rotordiameter 33 meter, 300 kW.
Goed voor 750.000 kWh / jaar.

 

Duurzame projecten in en omgeving van Woudsend

 

Garage Bote Pietersma, recyclesysteem car-wash en aardwarmte.

[ezcol_2fifth]luchtfoto pietersma (8)[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Bote Pietersma heeft een biologisch recyclesysteem voor het water van de car-wash en een bron met aardwarmte van 60-70 meter diepte voor de (vloer)verwarming van de gebouwen. De capaciteit en productie moeten we nog onderzoeken en inpassen in het duurzame totaal.[/ezcol_3fifth_end]

 

Bootwerk BV, zelf voordienend in energie.

[ezcol_2fifth]Bootwerk BV Woudsend[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Bootwerk is zelfvoorzienend in energie door gebruik te maken van een warmte/koude opslagsysteem in de bodem.[/ezcol_3fifth_end]

 

E-laadpaal parkeerterrein”Op’e Romte”

[ezcol_2fifth]E-laad Spar[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Op het parkeerterrein van supermarkt de Spar is in mei een laadpaal voor elektrische en hybride auto’s geïnstalleerd. Deze is eigendom van e-laad.nl . Info over deze paal en de locaties van alle palen in Nederland vindt u op b.v. Oplaadpalen.nl.[/ezcol_3fifth_end]

 

Windturbine Provincialeweg 29

[ezcol_2fifth]EWT.50th.windturbine[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]De enige windturbine in het gebied dateert van 1999 en zal het nog wel een aantal jaren volhouden. Vervanging door een groter exemplaar ter plaatse of op een andere locatie in het werkgebied is niet aan de orde. Hij zal t.z.t. ingebracht worden als saneringsturbine voor de realisering van een nieuw project elders in de provincie.[/ezcol_3fifth_end]

 

Zonneboilers Leegwar.

[ezcol_2fifth]Zonneboilers[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Het aantal zonneboilers is misschien nog niet helemaal bekend maar wordt geschat op een stuk of veertig. Om de productie op te kunnen tellen bij de stroomproductie van zonnepanelen en windmolen is de warmteproductie omgerekend naar kWh-en. We hebben een gemiddelde warmteproductie per boiler van 3 gigajoules (Gj) per jaar aangenomen. Dat komt overeen met 830 kWh. De totale productie van 40 boilers komt dan op ruim 33.000 kWh per jaar (120 Gj) en een gemiddeld (continue) vermogen van 3,8 kW.[/ezcol_3fifth_end]

 

Locaties van zonnepanelen en zonneboilers, bebouwde kom Woudsend.

Zon-bebouwdekom

Op het kaartje staan de locaties van zonnepanelen (blauw) en zonneboilers (rood)
De grootte is ongeveer een maat voor het aantal zonnepanelen. Totaal 686 panelen.
Blauwe lijn: beschermd dorpsgezicht. Vergunning voor panelen en boilers is alleen mogelijk als ze vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Voor alle locaties moet overigens bij gemeente SWF toestemming gevraagd worden, ook buiten het beschermde dorpsgezicht.
Info over omgevingsvergunning bij SWF

 

Toename PV in Woudsend en Nederland.

PV-toenamegrafiek

In de grafiek met de toename van het vermogen aan zonnepanelen aan het einde van het jaar (de lijntjes) is goed te zien dat de toenametrend in Woudsend nagenoeg gelijk opging met die in Nederland (2014 situatie in september). Maar dit jaar lijkt de groei in Woudsend te stagneren.

In september werd de mijlpaal van de eerste 1.000 MW ( 1 GigaWatt) bereikt.
Zie: Nederland bereikt 1 GW zonnepanelen. De jaarproductie van ca. 900.000.000 kWh dekt ca. 0,8% van de Nederlandse stroombehoefte. De mijlpaal werd zaterdag 13 september in Utrecht met een manifestatie gevierd. Zie bericht bij Vereniging ODE.

 

Overzicht totale duurzame opwek Woudsend.

ZonenWindtotaal