Over EDW

Uniek ….. maar ook één van de vele

EDW is een coöperatieve vereniging u.a. die van Woudsend e.o. een duurzamer regio wil maken.
EDW is o.a. wederverkoper van groene stroom en gas van EvO Energie (Energie van Ons).

EDW besteedt de wederverkoperspremie (€ 75,- per klant per jaar) aan duurzame en sociale (energie)projecten
in haar werkgebied (Woudsend, Koufurderrige, Indyk, Ypecolsgea en Smallebrugge).

De leden van EDW bepalen het beleid en de besteding van opbrengsten.

EDW is een coöperatieve vereniging voor Woudsend en omgeving
met uitgesloten aansprakelijkheid (u.a.) voor de leden en heeft als doel:

➢ Besparen op energie
➢ Opwekken duurzame energie
➢ Verkoop van duurzame energie via EvO energie
➢ De opbrengsten voor het dorp

EDW is sinds 12-9-’14 lid van de Friese koepel van energiecoöperaties, Ús Koöperaasje
EvO Energie is ook een coöperatieve vereniging en heeft drie leden.

Het is een dochteronderneming van Ús Koöperaasje en van de provinciale koepels
in Groningen (Groninger Energiekoepel) en Drenthe (Drentse Kei).

EDW Statuten: EDW-Statuten-17072014