Zonne energie

Zonnepanelen op eigen woning of bedrijf

Zonnepanelen

Wie op de woning een geschikt dak heeft voor zonnepanelen, wat spaargeld over heeft en wil bijdragen aan de groei van duurzame energie is een dief van eigen portemonnee en doet het milieu tekort als er geen zonnepaneeltjes worden aangeschaft. Met het zogenaamde “salderen” kunt u alle opgewekte stroom (of u die nu direct zelf benut of teruglevert aan het net, dat maakt niet uit) in mindering brengen op uw elektriciteitsrekening (met als maximum uw totale verbruik). Dat bespaart u dus 22-23 ct/kilowattuur. De kostprijs is hooguit 12-14 cent/kWh, dus tel uit uw superrendement. Hoe groter het systeem hoe lager de kostprijs. Er wordt al geadverteerd met terugverdientijden van 5 jaar. Dat is natuurlijk absurd voor apparatuur die 25-40 jaar meegaat !

Maar doe het wel nu want minster Kamp vindt de regeling een vorm van overstimulering en wil er uiterlijk in 2020 vanaf. Daar heeft hij gelijk in: het kost de Staat ca. 16 ct/kWh aan gemiste belastinginkomsten en zoveel is echt niet nodig om paneeltjes rendabel te maken. Maar Kamp gaat er wel vrolijk mee door. Salderen zal pas vanaf 2020 (op basis van de evaluatie in 2017) worden beperkt of afgeschaft. Voor bestaande installaties komt een overgangsregeling. Na 2020 wordt ook voor bestaande projecten de opbrengst van het salderen dus onzekerder en meer afhankelijk van het gedeelte van de productie dat direct zelf (achter de meter) benut kan worden (die blijft 22-23 cent/kwh waard). En hoe dichter we bij 2020 komen hoe korter de periode wordt waarin ook voor de teruggeleverde kwh-en met 22-23 cent gerekend mag worden.

Hogere energiebelasting
De gemiste belastinginkomsten moeten natuurlijk elders vandaan komen. Op prinsjesdag is bekend geworden dat in het belastingplan 2015 de meerkosten van de uitbreiding van het saldeersysteem voor de huursector en de teruggaaf van btw voor zonnepanelen gedekt worden met een stapsgewijze verlaging van de teruggave energiebelasting (€ 6,78 in 2015), zie minder belastingvermindering. Iedereen gaat dus volgend jaar elk jaar meer meebetalen aan de onnodig hoge winsten van panelenbezitters.
Saldeersysteem deugt niet
EDW voorspelt (en hoopt) dat salderen 2020 niet gaat halen. Het is een slecht systeem, ook voor de ontwikkeling van duurzame stroom, want uiterlijk in 2020 wordt het allemaal weer anders en zal de markt zich weer moeten herorganiseren. Het is wel lekker makkelijk (geen ingewikkelde subsidieregels), maar het kost onnodig veel geld. De opbrengsten zouden mee moeten bewegen met de kostprijs van PV (dus geleidelijk dalen), maar ze stijgen eerder. Het systeem is ook geen stimulans om elektriciteit te besparen of direct zelf te gebruiken door bijvoorbeeld de wasdroger aan te zetten als de zon schijnt want je vangt er toch wel 22-23 cent voor, ook als je de stroom teruglevert aan het net.
In Denemarken is het salderen daarom na twee jaar in 2013 al weer afgeschaft, hetgeen een enorme dip in de markt gaf. Elders in Europa wordt het ook nauwelijks toegepast, alleen in een paar Amerikaanse Staten.
EDW bepleit een redelijke, kostendekkende teruglevergoeding, met fatsoenlijk rendement, zoals in Duitsland. De terugleververgoeding (feed-in tarief, FIT) daalt daar met de daling van de productiekosten waardoor er nu (met grote systemen) al voor minder dan 10 cent per kWh geproduceerd kan worden. De jaarlijkse daling van de terugleververgoeding is daar een stimulans voor bedrijven om te investeren in kostprijsdalingen. Dat is nog steeds hard nodig, anders zal PV nooit zonder subsidie uitkunnen en een randverschijnsel blijven.

Paneeltjes voorlopig erg profijtelijk
Zonnepanelen op eigen dak zijn in Nederland dus nog even erg profijtelijk. Er lopen in het hele land vele honderden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen. Zoek een gunstige / betrouwbaar lijkende uit, zet uw handtekening en binnen een paar maand of zo kunt u produceren. Geen omkijken naar.

Als u geen geschikt dak of maar weinig geld heeft kunt u deelnemen in projecten elders via Zonnedelen. Momenteel kan dat b.v. in een groot project in Breda. Vanaf € 25,- kunt u al meedoen en u vangt 3- 6% rendement.

Gratis advies voor EDW-leden
Als lid van EDW kunt u gratis advies krijgen (inclusief onderzoek van uw situatie en hulp bij de selectie van een leverancier) van de zonnepanelenexpert van Ús Koöperaasje, de koepelorganisatie van Friese energiecoöperaties waar EDW lid van is.
Info: de Sinne-Expert van Ús Koöperaasje.

Ook voor bedrijven
Voor (boeren)bedrijven en MKB-ers met aansluitingen tot 3 * 80 ampère, geldt in grote lijnen hetzelfde, Ook zij kunnen als kleinverbruiker salderen. Maar bedenk wel dat boven de 10.000 kWh de energiebelasting 7,5 ct/kwh lager is. Dat stelt grenzen aan het aantal panelen, tenzij men alles teruglevert en gebruik maakt van de SDE+ subsidieregeling.
Er zijn vele leveranciers / installateurs / projectontwikkelaars die dat allemaal voor u uitzoeken en kant en klare projecten “turn key” kunnen afleveren. Zogenaamde “ontzorgers” financieren zelfs het volledige project en geven een deel van de winst (o.a. fiscale voordelen) direct aan u door in de vorm van een korting op de elektriciteitsprijs. Ook woningbouwverenigingen kunnen zo werken; de huurder mag sinds kort ook salderen als de WBV de installatie financiert. Voor scholen was dat al langer een aantrekkelijke optie.

 

Panelen goedkoper, opbrengsten hoger

Paneelprijzen

De prijzen van zonnepanelen zijn sinds 2009 gehalveerd en dalen nog steeds. Voor 2020 wordt nog eens een daling van 35% van de systeemkosten verwacht. En de waarde van de bespaarde kWh-en blijft met het salderen gelijk of stijgt zelfs ! En alsof dat nog niet genoeg is, door de klimaatverandering schijnt de zon inmiddels 5% meer dan volgens het laatste 30-jaren gemiddelde.

De prijzen per wattpiek, inclusief montage, omvormer en aansluiting. Een paneel is ongeveer 250 Wattpiek (Wp). Per kW (vier paneeltjes) wordt 900 kWh (a 22-23 ct) per jaar geproduceerd. Zie: Marktontwikkeling t/m 2013.

In september 2014 werd in NL de 1.000 MW bereikt, zie Nederland bereikt 1 GW zonnepanelen. Daarmee wordt 875 miljoen kWh geproduceerd, dat is 0,8% van het Nederlandse jaarverbruik.

 

Zonnepanelen in Woudsend e.o.

ZonenWindtotaal

In het werkgebied van EDW liggen nu ruim 670 zonnepanelen met een jaarproductie van ca. 150.000 kWh, goed voor 7% van het huishoudelijk stroomverbruik. Ruim 60% ligt bij vier (boeren)bedrijven in het buitengebied.

 

Projecten

Samen investeren in een zonnepanelencentrale kan een goede constructie zijn om grotere locaties te benutten. En ook om mensen die zelf geen geschikt dak hebben toch de gelegenheid te geven te profiteren van de voordelen van zonne-energie. Zo’n project kan op twee manieren rendabel gemaakt worden: met een belastingkorting via het zogenaamde model “postcoderoos” of met een kWh-subsidie van de Rijksregeling SDE+. Wat kleinere projecten kunnen ook nog met het saldeersysteem opgezet worden, zie daarvoor de rechter kolom.

“De Postcoderoos”
De postcoderoos (officieel “Verlaagd Tarief”) is een belastingvoordeelconstructie (sinds 1-1-2014) om collectief eigendom van zonnepanelen (en windturbines!) (op beperkte schaal) rendabel te maken.
Een coöperatie van investeerders realiseert het project en levert alle stroom via een eigen aansluiting aan het openbare net. De coöperatie ontvangt daarvoor het gangbare teruglevertarief van 4-5 ct/kWh. De investerende leden krijgen gedurende 10 jaar naar rato van hun aandeel in de financiering via hun energiebedrijf een belastingkorting van 7,5 ct/kWh (9 ct incl. BTW) op de elektriciteitsrekening. Een belangrijke voorwaarde is dat de investerende leden moeten wonen in het postcodegebied (eerste vier cijfers) waar het project is gesitueerd, of in een postcodegebied dat daar aan grenst.

EDW-posctode werkgebied

Bij een project in bijvoorbeeld gebied 8551 kunnen alle inwoners van Woudsend e.o. (behalve Smallebrugge) investeren en profiteren van de belastingkorting.

De regeling is echter erg ingewikkeld, de omgang met de btw is nog zeer onduidelijk en er zijn nog maar een paar initiatieven mee van de grond gekomen, overwegend opgezet door commerciële marktpartijen (zes stuks op 23 september 2014). Het rendement is onvoldoende, zo is gebleken uit onderzoek. Daar kwam onlangs (eind oktober) nog bij dat de belastingdienst heeft besloten (in haar besluit over de aanvraag van het eerste PC-project in Eindhoven) om geen btw uit betalen over de belastingkorting van 7,5 cent en wel btw te heffen op het aankoopbedrag voor de panelen van de deelnemers. Daarmee is het over en uit voor dit type stimulering maar minister Kamp “gaat er naar kijken”.
Zie zijn brief aan de Tweede kamer van 11 november 2014. Waarschijnlijk wordt volgend jaar de looptijd van de regeling verlengd van 10 naar 15 jaar, ter compensatie van de btw-kosten. Een amendement van Groenlinks werd daarover aangenomen door de Tweede Kamer.

Verder is het niet uit te leggen dat met dit model Postcoderoos (Verlaagd Tarief) ook windturbines gerealiseerd mogen worden. Men vangt 12-13 ct/kWh (nota bene onafhankelijk van het windaanbod!) terwijl de kostprijs van windstroom , afhankelijk van het windaanbod, niet meer dan 4-9 cent is. Een duidelijk geval van zware overstimulering en dus verspilling van overheidsgelden.

In Den Bosch staat zo’n postcodemolen in de steigers. De coöperatie rekent zelfs met een opbrengst van 15,6 ct/kWh ! (de kale stroomprijs van 6,5 ct is wel veel te hoog ingezet)
Zie: FAQ Bosch Windmolen Deel (BMD)
Website: Energiecoöperatie 073.

EDW ziet voorlopig geen kans om voor PV-projecten van de regeling Postcoderoos gebruik te gaan maken en wil ook niet profiteren van overwinsten in het geval van windturbines. We steken er geen energie in en wachten af tot de regeling eenvoudiger en rendabeler is en tot er goede ervaring door anderen mee is opgedaan. Dat kan nog jaren duren.

De Postcoderoos, tien redenen waarom de stekker er uit moet, door Buro Bontebal .
Het CDA wil dat de postcoderoosregeling wordt afgeschaft en ter compensatie een apart budget voor lokale energiecoöperaties in de SDE+ wordt gereserveerd. De PvdA wil drastische hervorming.

– De regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos)
– Het eerste Postcoderoosproject in Eindhoven (juni 2014)
Handboek Postcoderoos door projectontwikkelaar Greenspread i.o.v. provincie Groningen

SDE +
Maar misschien is het mogelijk een locatie voor een collectief zonnepanelenproject te realiseren met de al langer bestaande subsidieregeling SDE+. Dat is een aanvulling op de terugleververgoeding tot het niveau van de kostprijs (maximaal 14,7 cent in 2014) en loopt 15 jaar. Er zijn geen voorwaarden voor de investeerders, de minimum projectgrootte is 15 kW (ca. 60 panelen) en er moet een grootverbruikersaansluiting zijn. We gaan op zoek naar een locatie op een openbaar gebouw of een bedrijfsgebouw voor een groter project waar mogelijk verschillende partijen een deel van de financiering verzorgen. Dat kunnen burgers van Woudsend e.o. zijn (maar ook van Heeg of Balk) die via EDW een of een paar paneeltjes kopen. En een ander deel wordt eventueel gefinancierd door de locatie-eigenaar, een ander bedrijf of instelling en/of de projectontwikkelaar / installateur. Er komt dus wel wat bij kijken en een dergelijk project zal zeker niet binnen 2 jaar gerealiseerd zijn. Binnen EDW zal daarvoor ook eerst nog de nodige deskundigheid voor moeten worden opgebouwd.